BIO, ENG

Eliisa Erävalo is a Finnish choreographer and dancer based in Stockholm.

Eliisa has a long history of work both as a solo artist and in different kind of collaborations around Europe and in Sweden. She always explores and works with the concept of "Support" in her different tasks.

Eliisas choreographic work contains two "clouds". She has a deep interest in making art in public spaces and has created a work series of interventions on streets. She does this work alone. It is a part of her research in the idea of a porous body and the experience of intuition. Mostly Eliisa works in collaborations and with dance. One of her focuses there is to further intersectional feminism and a non-binary society.

The work Eliisa has lately been doing elaborates different concept pairs as outside-inside, technology-nature, materia-spirit and winner-loser. She wants to understand how we build togetherness and form strategies in life. Even in that she wants to create space and focus attention to that which we cannot put into words.

Eliisa has worked as a dancer at the London Royal Opera House with Freddie Opoku-Addaie, toured with Dorte Olesen, Gui Garrido and Sidney Leoni and worked with many other choreographers.


BIO, SWE

Eliisa Erävalo är en finsk dansare och koreograf med bas i Stockholm.

Eliisa har arbetat länge både solo och i olika typer av samarbeten runt om i Europa och i sitt nuvarande hemland Sverige. Hon utforskar och jobbar med begreppet Stöd alltid i sina olika arbetsroller.

Eliisas koreografiska arbete består av två "moln". Hon har ett stort intresse för att skapa konst i publika rum och har inlett ett arbete som består av interventioner på gator. Det gör hon ensam. I det forskar hon idén om den porösa kroppen och upplevelsen av intuition. Huvudsakligen jobbar Eliisa i olika samarbeten och med dans. Ett av hennes fokus i det arbetet ligger i att främja intersektionell feminism och ett icke-binärt samhälle.

Arbeten Eliisa har nyligen gjort utvecklar olika koncept par som utsida-insida, teknik-natur, materia-anda och vinnare-förlorare. En drivkraft för henne är att försöka förstå hur vi bygger samvaro och skapar olika strategier för livet. Även i det vill hon skapa plats för och vårda det vi inte kan sätta ord på.

Som dansare har Eliisa jobbat på London Royal Opera House med Freddie Opoku-Addaie, turnerat med Dorte Olesen, Gui Garrido, Sidney Leoni och jobbat med en lång rad andra koreografer.

Eliisa har utbildat sig på Uniarts DOCH i både BA i dans och MA i koreografi. En stor del av BA studierna gjorde hon Theatre Academy Helsinki och en del genom Mychoreography. Hon var en av danceWEB stipendiater 2012 och en Venice Biennale stipendiat i Belgrad. Båda de kontexten har gett henne långvariga samarbetsrelationer.